Vyhledávání

3. Jan

Kapitoly: 1

1

Já starší
píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě.
2Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.

Chceme pomáhat pravdě

3Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. 4Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!
5Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. 6Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. 7Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. 8Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat.
9Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. 10Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve.
11Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. 12Demetrios má dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé.
13Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14Mám totiž naději, že tě brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář.
15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně.